Under finner du tre av hovedforedragene fra Bergen 2018

Naustdal, AG – Skikkavurdering – frå tvilsmelding til skikkanemnd

Bernt, C – Konflikthåndtering – Innføring og tips

Christensen, GE – Forskningsetikk